మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౨ – Maa Brother To Part 2


latest telugu sex story, telugu boothu kathalu, telugu kama katha, telugu kama kathalu, telugu sarsam stories, telugu srungara kathalu
మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౧ – Maa Brother To Part 1
సినిమా హాల్‌ దగరకు వచ్చింది బస్సు.. ఇద్దరం దిగాము. సెనిమా హాల్లోకి వెళ్ళే వరకూ ఏమీ మాట్లాడలేదు… జనాలు తక్కువగా ఉన్నారు… కొత్త సినిమా అయినప్పటికీ చాలా రోజులు అవడం వల్ల కాబోలు జనం పలుచగా ఉన్నారు…

ఎదురు సీట్లో ఏవో రెండు జంటలు కూర్చున్నాయి, కొద్ది సేపు అయాక ఓక జంట లేచి
వెల్ఫ్ళి ముందు సీట్‌ లోకి వెళ్ళింది. చిన్నగా నవ్వాడు.. ఏమిటన్నట్టు చూస్తే.. గుస గుసగా పాపం ప్రైవసీ కోసం అనుకుంటా అన్నాడు. ఈ లోపు వెనుక ఉన్న వాళ్ళు… ముందుకి వంగి ఎదో చెప్పబోతుంటే..ఎమిటన్నట్టు వెనక్కు చూశాను. అతను చెప్పింది నాకు అర్ధం కాలేదు. రవి అడిగాడు ఏమిటి అని ..అతనిని వెనక్కు తిరిగి… కొద్దిగా మీ ఆవిడని ముందుకు కూర్చోమనండి మాకు కనపడడం లేదు.. అన్నాడు.. సిగ్గుతో ముఖం ఎర్రబడింది.. మొగుడూ పెళ్ళాలం అనుకుంటున్నాడు అనుకుని. వాడి మొహంలో నవ్వు. కొంటె నవ్వు. నా వంక చూడకుండా అలాగే అన్నాడు.. కాని అప్పటికి వెనక వాళ్లకు కనబడడం లేదనుకుంటా వెనక సిట్లోకి మరో రెండు వరసలు వెనక్కు వెళ్ళి కూర్చున్నారు.
సినిమా కొద్ది సేపు నడిచే వరకూ ఏమి మాట్లాడలేదు… పక్కకి వరిగి కూర్చున్నాను పొరపాటున కూడా తగలకుండా…
మరీ అంత జాగ్రత్త ఒద్దులే అన్నాడు..ఓరగా చూస్తూ.. అలా చూసినప్పుడు… కాటన్‌ చీర ఏమో ఫైకి లేచి… ఒక వైపు కొద్దిగా కనబడ్డుంది అనుకుంటా.. తన చూపులు అక్కడ పడితే.. ఛివాల్న..సర్దుకున్నాను..

నా చర్య గమనించి. సినిమా వైపు చూస్తూ..వాపం బావ సరిగ్గా పట్టించుకుంటున్నట్టు లేదు… చిన్నగా అన్నాడు…………… అర్ధమైంది. (వాటి ఎత్తులు చూసి అలా కామెంట్‌ చేశాడని.) అర్దం కానట్టే ఉన్నాను.. కాని వాడి మాటలకు రక్తం ముఖంలోకి పొంగుతుంది. ఏమిటి వీడు ఇలా తయారయ్యాడు… అని.. అసలు తప్పు నాదే.. వాడి గదిలోకి చూడ్డం వల్ల ఇదంతా.. లోకువ అయ్యాను అని తిట్టుకున్నాను.
పక్కకు తిరిగి సడెన్‌గా చెయ్యి పెట్టుకోవచ్చా అడిగాడు పర్మిషన్‌ కోసమన్నట్లు..
చురుగ్గా చూశాను.. సమాధానం చెప్పలేదు.
ఇక్కడ ఛెయిర్‌ మీద.. ఎక్కడో కాదు. జస్ట్‌ ఇక్కడే.. అన్నాడు.. (కొంటె నవ్వు..)
కోపంగా తిప్పుకున్నా తల..
అఫ్‌ కోర్స్‌ ఇక్కడ పెట్టుకుంటే బావకేమీ నష్టం లేదనుకుంటా… అన్నాడు.
మీ ఆవిడకు ఎమన్నా ఉంటుందేమో… చురుగ్గా .. అన్నా.
దాంతో చెవి దగ్గరకు వంగి.. మరీ ముందుకు వెళితే… నష్టమే అనుకుంటా… ఇక్కడవరకేమీ కోపం రాదులే అన్నాడు చిన్నగా… …. అంత భయమా తనంటే.
భయం లేదు కాని..పస్తులు ఉండలేనుగా..
ఎం..భోజనం పెట్టదా.. కోపం వస్తే. అప్రయత్నంగా అలోచించకుడా అడిగాను.
ఓహ్‌, ఆ భోజనం దేనికి… పెట్టక పోయినా పరవాలేదు.. హోటల్‌ కి వెళ్ళవచ్చు… రాత్రి..
అదే.. అప్పుడు పస్తులు పెడితేనే కష్టం.. కాదా… (నవ్వుతూ… చిలిపిగా..).. అన్నాడు..
చాల్లే ఊరుకో.. సిగ్గులేకుండా.. అన్నా
ఏం… నువ్వు పెట్టవేమిటి.. బావని పస్తులు… నీకేమైనా కోపం వస్తే. అన్నాడు. నవ్వి ఊరుకున్నాను.

మీ ఆడవాళ్ళంతా అంతే..నాకు తెలీదా.. అక్కడే ఆడుకునేది మాతో.. చెప్పకు..మీ విషయాలు, మాకు తెలీవా.. పైగా మమ్మల్ని అంటారు..మేము ఆడుకుంటామని.. అఫ్‌కోర్స్‌… ప్రారంభంలో..మీదే పై చేయి అనుకో.. తర్వాత మేము ఎప్పుడూ మైన మీరు కింద.. అవునా… చెప్పు… ఎప్పుడూ కిందేగా మీరు.. లేక అన్నిసార్లు పైన ఉండడానికి ఇష్టపడతారా..
మైన కింద అని ద్వందార్థముతో అంటున్నాడాని అర్ధ మైంది.. ఎమీ అనలేదు… సినిమా చూడు ముందు అన్నా.
అబ్బా ఆ సినిమా కంటే.. ఇక్కడా సినిమా బాగుంది.. దగ్గరగా అన్నాడు… తొలగిన నా మట వంక చూస్తూ…
సర్దుకుని.. ఎప్పుడూ ఆడవాళ్ళను చూడలేదా… ఆ.. అన్నా. కోపంగా..
చూశాను.. కానీ.. ఇంత బలమైన..ఆగాడు..
ఎం పాపం.. మీ ఆవిడ.. తక్కువదా.. అన్నాను.
పరీక్షగా చూస్తూ.. తను బలమైనదేగాని.. ఇంత సూటిగా.. సవాలు చేస్తున్నట్టు… ఆపేశాడు
ష్‌..ఊరుకో.. ఏమిటా మాటలు తప్పు అన్నా. చిన్నగా…
తప్పే కానీ ఎందుకో ఇలా మాట్లాడుతుంటే… నీతో.. కొత్తగా వెరైటీగా ఉంది.. అన్నాడు చిన్నగా
నేను ఏమీ అనలేక పోయాను.
చెయ్యి పెట్టుకోవచ్చా… అన్నాడు.. మళ్ళీ..
పెట్టుకున్నావుగా.మళ్ళీ ఎందుకు.. అర్ధం కాక అన్నాను
నవ్వి.. ఎక్క డైనానా..
ష్‌..ఊరుకో..సిగ్గులేదు..
ఎ౦దుకు..
అక్కని అన్న విషయం గుర్తుందా..
అక్కవి కాబట్టే ఈ చనువు… వేరేవాళ్లని అడగగలనా.. అర్ధం చేసుకుంటావని.. ఏమైంది నీకు ఎప్పుడూ లేంది ఇలా మాట్లాడుతున్నావు.
ఎప్పుడూ లేంది నీకు తమ్ముడిని చూడాలని ఎందుకు చూడాలన్చించింది. మాట్లాడాలేకపోయాను.
ఒకరి మీద ఒకరికి అలాటి కుతూహలం ఉంటుంది.. సహజం
ఏమో ఏదో పొరపాటున అలా చూసినందుకే.. ఇలాటి మాటలా…
నీ కుతూహలం తీరింది.. మరి నా సరదా…
ఏం సరదా..
నువ్వు చూశేశావుగా..
అయితే..
అదే.. నిన్ను. చూడాలని.
చీ..(గగుర్చాటుతో..) బుద్ధి లేదు…
నీకు లేక పోతే నాకు లేదు..
ప్ల. అలా.. మాట్లాడకు…
ఒక్క సారి.. అంటూ…(నెమ్మదిగా చేయి ఫైట పక్కనుంచి.. ఎడమ రొమ్ము మీదకు చెయ్యి తెచ్చి.. సుతారముగా తగిలి తగలనట్లు.. నిప్పల్స్‌..పైకి తెచ్చి ఒక వేలితో తీగను మీటినట్లు మీటి.)చూపిస్తే.. సరిపోతుందా.. ఇంకా కుతూహలం ఉండదు..
తప్పు.. అలా మాట్లాడకు ప్లీజ్‌… అన్నా.

మీటుతున్న వేలు అలాగే ఉంచి..మరో రెండు వేళ్ళు పక్కకు తెచ్చి.. రొమ్ము కింద కండ. వేళ్ళ మధ్య పట్టుకుని. వణుకుతున్న గొంతుతో… తప్పే… తెలుస్తుంది… కాని… ఓహ్‌.. ఆపుకోలేక పోతున్నాను.. కోరికను.. ఒక్కసారి చూడాలని ఉంది.. సొంత అక్క.. ఆ.. తప్పే ..కాని..ఎలా ఉంటుందో చూడాలని..

ఓరి భడవా.. తర్వాత అర్ధమైంది… నెమ్మదిగా చెయ్యి తొలగించడానికి తొయ్యబోతే.. అలాగే ఒత్తి పట్టుకుని ఉన్నాడు… బలవంతంగా తోసేయడానికి… వాడి మాటల్లోని మృదుత్వం అడ్డుపడింది.
తప్పురా.. అలా అడగడం అన్నా. నీరసంగా ఉంది నా గొంతు.
బొటన వేలితో చూపుదు వేలితో మచ్చిక కొనని జాకెట్టు మైనుంచే ఒత్తి పట్టుకుని గిల్లుతున్నట్టుగా.. నొక్కితే.. ష్‌.. నొప్పి..వొదులు.. అన్నా.
చిన్న పనికే.. ఎలా తట్టుకుంటున్నావు బావని.. అంటే.
నోర్ముయ్యి.. ఒదులు ముందు అన్నా
మరి చూపిస్తావా..
ఏమిటి చూపించేది..
మాటల్లో ఇంటర్వెల్‌ అయింది..
ముఖం చూడలేక పోయాను.. తను లేచి బయటకు వెళ్ళి వచ్చాడు.. తర్వాత సినిమా మొదలైంది.
తను మాట్లాడకుండా కూర్చున్నాడు కొద్ది నిమిషాలు… నేనే అన్నాను… ఆఖరికి తన వైపు తిరిగి. ఈ పిచ్చి ఆలోచనలు మాను.. రేపు నేను ఊరు వెళ్ళిపోతున్నాను… అని
ఏమీ అనలేదు.
రెండు రోజుల్లో మీ ఆవిడా వచ్చేస్తుంది… నీకు..మరీ ఎక్కువున్నట్టు ఉంది.. తను వచ్చాక
నీ సరదాలు తీరుస్తుందిలే.. అన్నా చిన్నగా నవ్వుతూ
సొంత అక్క.. ఇరవై ఎళ్ళు కలిసి పెరిగిన అక్కకు పట్టలేదు కాని పెళ్ళాంకి పడుతుందా…
అన్నాడు కినుకుగా.
అక్కకు ఇవి తప్ప అన్నీ పడతాయి… అన్నా నవ్వుతూ
పడుతుందో లేదో పెట్టుకోకుండా ఎలా తెలుస్తుంది.. మాట తిప్పుతూ అన్నాడు…
పట్టదు అన్నా. సరిగా అర్ధం చేసుకోకుండా.. తరువాత తను అన్న మాటలో శ్లేష
అర్హమై..చీ.. అన్నా. ఒక్క ఉదుటున..
నవ్వేశాడు నాకు అర్థ మైందని.
పట్టదని అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెబుతున్నావు… మొన్న గదిలోకి చూశావుగా అదా నీ భయమంతా .. కష్టమా పెట్టుకోవడం అన్నాడు..

నోర్ముయ్యి .. అన్నా కోపగిస్తూ
పట్టదంటావా.. మళ్ళీ అన్నాడు..
ఊరుకోమన్నానా..
అబ్బా..కనీసం ఇదైనా చెప్పు సరదాకి..బావ కన్నానా… అన్నాడు నవ్వుతూ…
ఏమో తెలీదు.. మొహం తిప్పుకుంటూ సిగ్గు కనపడకుండా అన్నాను.
చూశావుగా!
ఏం చూడలేదు.
అబద్ధం చెప్పకు… లేకపోతే ఇప్పుడు చూపించనా.. అన్నాడు… చెయ్యి తన తొడల మధ్యకు తీసుకెల్లూ
గాభరాగా… ఎమిటిది.. ఉండు…సిగ్గులేకుండా.. అరిచాను చిన్నగా.
మరి చెప్పు..
ఏం చెప్పాలి.
బావ కంటేనా..
ఏమిటి బావ కంటేనా..
అర్దం కానట్టు నటించాను… నీకు తెలుసు ఏమి అడుగుతున్నానో..
చెప్పు..లేక పోతే ఇక్కడే చూపిస్తాను.
పోకిరీ వెధవ.. ఇలా తయరయావేమిటి..
ముందు చెప్పు.
అబ్బ ఒకటేలే..
ఏమిటి ఇద్దరివి ఒకేలా ఉన్నాయా… ఎలా అవుతుంది ఒకేలా ఉండడం! ఏం కాదు చెప్పు.. అబ్బా… నీదే గొప్ప సరేనా..
ఎలా గొప్ప..
అబ్బా చంపకు..
ఏమిటి మాటలకే.. ఆ మాట వేరే టైంలో అనాలి.. ఇప్పుడు కాదు..
నోర్ముయ్యి..
అయితే చెప్పు మరి
మొహం దించికుని.. నీది.కొద్దిగా.. పొడుగేలే..[(పెదాలు వణుకుతుండగా.. అన్నాను. తప్పక)
ఓహ్‌.. చిన్నగా మూలుగు లాంటి ధ్వని వాడి నోట్లోనుంచి మరి లావు..
మీ బావదే… చిన్నగా నవ్వి.. మరీ ఇలా సిగ్గులేకుండా మట్లాడిస్తున్నావేమిటిరా.. నా చేత.. (నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇలా మాట్లాడడం…)
అందుకనేనా పట్టదన్నావు.. అంత బారా నా.
ష్‌.. ఊరుకో..
అబ్బ! సరదాకి మాట్లాడుతున్నాలే..
నేనేమీ అలా అనలేదు.
అన్నావు…
పట్టదు… అని ఆ ఉద్దేశ్యంతో అన లేదు.
ఐతే పడుతుందంటావా…నీ దానిలో..
బుద్ధి లేదు.. ఇక ఆపు ఈ మాటలు.
ఈ ఒక్కటి చెప్పు.. ఇంకేమీ అడగను…
ఆ విషయమే అనవసరం..
పడుతుందా లేదా అన్నా.
అవును..
ఏం..
నీ సొంత అక్కని కనుక.
అబ్బా.. కాసేపు అక్కవి కాదనుకో..పడుతుందో.. లేదో.. చెప్పు.. చాలు.. ఏమో తెలీదు..
అంటే …పట్టుకుని చూసి చెపుతావా…
ఇలా మాట్లాడితే వెళ్ళి పోతాను.. కోపంగా..
మరి ఈ ఒక్కదానికి సమధానం చెప్పెయి చాలు..
ఎం చెప్పాలి.
పడుతుందో లేదో.
ఎలా తెలుస్తుంది..
ఊహించి చెప్పు.
గుండెల్లో గాభరాగా ఉంది వాడి మాటలు..ఏదో మూల ఈ రకమైన సంభాషణ కొంత సరదాగానే ఉంది.. ఎప్పుడు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడం వినడం జరగలేదు అందువల్ల కాబోలు..
ఏం మీ ఆవిడ ఏమంటుంది.
దానికేం బాబూ..
ఏమంట పాపం
ఒక్కోసారి చివర్లో సరిపోవడం లేదని గొడవ చేస్తుంది.
ఫక్కున నవ్వాను.. ఆపుకోలేక పోయాను.
నీకు అలాగే ఉంటుంది…నవ్వులాటగా.. నువ్వేమో… పట్టదేమో.. కష్టమంటావు.. అదేమో సరిపోవడం లేదు అంటుంది..ఎం.. అన్నాడు..
మొన్న చూశాగా.. తన కేకలు అరుపులు
ఏం అరుపులు
కుయ్యో, మొర్రో అంటూ… గోల గోలగా.. నొప్పితో… అరిచింది.. విన్నాను.. నవ్వుతూ…
ఆ.. మొదట్లో అలాగే అంటుంది..లే.. చివరకి వొచ్చేసరికి.. వినలేదా…
లేదు… వెళ్ళిపోయాను…
ఇంకా.. ఇంకా.. అంటుంది..
నవ్వుతూ… చిన్నగా..ఎవ రైనా అంతేలే.. అన్నా
నువ్వు కూడా అంతేనా…
ఆ టైంలో ఎవరైనా అంతే
అలాగా… ఎంతైనా పెద్దదానివి.. నీకే బాగా తేలుసులే ఈ విషయాలు…
చాల్లే
మరి చెప్పు.. ఇంతకీ పడుతుందా లేదా..
ఆ విషయం ఆపు..
ఈ ఒక్కటి చెప్పు చాలు.
సిగ్గుగా తల తిప్పుకొని (సమధానం చెప్పక పోతే విషయం వదలడని అర్ధమై… కష్టమైనా పరవాలేదులే..(అలా.. అంటుంటే, తన చేతి వేళ్ళు రొమ్ము పై తీసేసి, మొత్తం అర చెయ్యి బోర్లించి చిన్నగా వొత్తుతూ..)
పడుతుందంటావా.. ఐళతే.. అన్నాడు..
ఆ.. చిన్నగా మూలుగుతూ అన్నా (తన చెయ్యి నొక్కుడుకి).
కష్టమంటావా మొదట్లో.
అబ్బా… చెప్పాగా.. ముందు చెయ్యి తియ్యి.. అన్నా రొమ్ము పై చెయ్యి తోయడానికి టైం
చేస్తూ..
సరిగ్గా చెప్పు.. మళ్ళీ…
అబ్బా.. ఎన్ని సార్లు.. విసుక్కుంటూ…
ఒక్కసారి కూడ చెయ్యందే ఎన్ని సార్లు ఆంటావేమిటి..
ష్‌.. ఊరుకో.
మరి చెప్పు..
తన కళ్ళళ్ళోకి చూస్తూ.. బుగ్గ మీద కొట్టి. పెద్ద గొప్ప.. నీకే ఉందని.. అది చెప్పించాలనేగా.. పెద్ద మాలావు.. మొగాడివని. (తమ్ముడి పట్ల ఉన్న ప్రేమతో.. ఆ విధమైన గొంతుతో..).. మొదట్లో ఎవరికైనా నిన్ను భరించడం కష్టమే… కళ్ళు కొద్దిగా మైకెత్తి.. నీ కన్నా పెద్దవాళ్ళ కైనా.. ఆఖరికి అక్క నైన నాకైనా… ఎవరికైనా కష్టమే బాబూ… అంత బారు ఉంది.. అని నవ్వి సిగ్గుతో.. ముఖం వాల్బేసి.. చాలా ఇంకా చెప్పాలా… పెద్ద గొప్ప… వీడికే ఉందని.. తెగ ఫోజులు! … గోముగా అన్నా
నా ప్రేమతో కూడిన మాటలకు నవ్వేసి.. ఐతే కష్టమైనా..పర్వాలేదన్న మాట…
ఊ.. అన్నా..
కష్టమైనా భరించవచ్చు అన్న మాట.
తప్పుతుందా… ఎవరికైనా.. అదే అలవాటు పడతారు…
నువ్వైనా అంతేనా అన్నాడు చటుక్కున తిరిగి.
వాడి భావం అర్జమై…ష్‌. ఏమిటా మాటలు అలా అడగవద్దు అన్నానా..
అబ్బా… చెప్పు.. పరవాలేదు… నువ్వు భరించగలవా.. అదే కష్టమైనా… పెట్టుకోగలవా.. రవీ.. ప్లే. వద్దు..
పెట్టవద్దా..
ఊరుకో..(వేడి గాలుపు నా ముఖంలో.)
తల ముఖం దగ్గరకు తెచ్చి బుగ్గపై నాలికతో రాస్తూ.. ఫ్లీ.. చెప్పు… కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది.. తమ్ముడినేగా.. భరించాలి.. తప్పదు… మరి.. అక్కవుగా.. కష్టమైనా భరిస్తావా.. రవీ.. ప్లీ..
సినిమా అయిపోయింది.
అందరూ బయటకు కదులుతున్నారు…
చెప్పు ఇంటికి వెళ్ళాలి… సినిమా అయిపోయింది… ఇంటికి రానా… లేక ఎక్కడికైనా వెళ్ళనా… (ఎక్కడికైనా అంటే, ఎవరి దగ్గరికైనా అనే ఉద్దేశ్యంతో అంటున్నాడు…
పెచ్చి మాటలు మాట్లాడకు, ముందు పద.. అందరూ వెళ్తున్నారు.
చెప్పు.. పెట్టుకుంటావా.. మరి.
అక్కని.. ఎం అడుగుతున్నావో ఆలోచించి మాట్లాడు…
ఆలోచన నశించింది… అంటూ ముందు నడుస్తున్న నా వెనక నుంచి వాని చేతులతో. వెనక పిరుదులపై వొత్తుతూ.. కేవలం ఇది తప్ప ఏమీ గుర్తు రావడం లేదు.. అన్నాడు.. బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడకు

నాకు ఉంది.. దీనికే లేదు.. అన్నాడు… దాన్ని మరింత నొక్కి చూపిస్తూ.. ఈలోగా బయటకు వచ్చాము… ఆటో మాట్లాడాడు… ఇద్దరం ఇంటికి వచ్చాము… దారిలో తను కూడా ఏమీ మాట్లాడలేదు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Online porn video at mobile phone


latest telugu sex stories in telugutalugu sax storesnew sex stories telugutelugu stories for sexbhauja. comodia bia kathabhauja saha sexbia banda gapaodia story sextelugu sxe storesodia jhia bia phototelugusex stories newwww.telugusex storessexstory odiasex story in odishatelugu sex storisex stories new telugutelugusex stories in telugufull telugu sex storiesvadina pukulo maridiodia sex kahaniwelcome to odia sex storytelugu new sexy storiesodia new sex gapatelugu sex stories comodia lesbian storytelugusex storiedodia bhauja biatelugusex kathalu comsex stories telugu latestsex store teluguodia sex kathaodia bia banda gapasexhindi storyodia banda bia kahanikhudi sex storytelugu sex storys in telugu languagenew sex storys in telugutelugu real sex stories in teluguodia sexy kahanilund ki diwanilatest telugu sex stories in telugu fonttelugu sex kathalioriya hot stories in oriya languagehandi sax storetelugu sex stories .comtelugu sex kathluwww hindi sex kathaodia bia banda imagetelugu sex stories listodia desi storywww new odia sex storyభర్తల మార్పిడిodia bia banda gapaodia jouna kathabanda bia chitraodia font sex storyoriya sex story comodia gihana gapabhauja bia photoodia giha gapaodia giha photowww latest telugu sex stories comodia jouna galpawww telugu sex stories inoriya bia storywww odia bhauja combhauja storyodiasexstoriesbhauni gihawww telugu sex book comodia banda bia combhauja. comxex storyodia latest sex story